Althea Aktueel

Bewaarplicht

U bent als ondernemer verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Hierbij is het van belang dat de facturen controleerbaar zijn. Steeds meer facturen worden digitaal verstuurd. Hoe zorgt u ervoor dat deze voor de fiscus controleerbaar zijn?

Bewaartermijn

Basisgegevens. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie in principe zeven jaar te bewaren. Deze termijn geldt in ieder geval voor de volgende basisgegevens:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de loonadministratie

Uw digitale facturen moet u ook digitaal bewaren, zodat de facturen alle echtheidskenmerken nog bevatten. Zorg er tevens voor dat de facturen niet zijn gewijzigd na verzending of ontvangst door deze te beveiligen en de bijbehorende e-mails en opdrachtbevestigingen te bewaren.

De zondag is voor ons een rustdag waarop wij niet werken.