Wat doen wij en privacybeleid

Financiële administratie
Wij kunnen uw volledige boekhouding uit handen nemen, belastingaangiftes verzorgen, uw jaar-rekening opstellen. Wilt u liever een aantal taken zelf uitvoeren? Dat kan ook. Adviesbureau Althea is een administratiekantoor dat ondernemers ondersteunt bij de administratieve bedrijfsvoering. Een betrouwbare administratie geeft een goed inzicht in uw financiën en daarmee kunt u uw onderneming de juiste kant uit sturen. Adviesbureau Althea staat klaar om u te helpen bij de inrichting, verwerking en controle van uw financiële administratie.

Salarisadministratie
Wij nemen de zorg uit uw handen van de personeel- en salarisadministratie. Adviesbureau Althea kan uw personeel- en salarisadministratie volledig (laten) verzorgen. Ook kunnen wij uw aanspreekpunt zijn als u de salarisadministratie liever in eigen beheer houdt.

Fiscaal

Adviesbureau Althea stelt voor u op:

–  aangifte omzetbelasting,

–  aangifte inkomstenbelasting,

–  aangifte vennootschapsbelasting

Advisering
Wij geven de ondernemer de mogelijkheid om te ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten vooral vooruit kijken. Adviesbureau Althea kijkt verder dan de cijfers en is graag de sparring-partner om met u, als ondernemer, te brainstormen over de toekomst van uw bedrijf.

Privacybeleid

Adviesbureau Althea biedt allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens.

 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw CV en motivatiebrief alleen wanneer u bij ons solliciteert.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die worden afgenomen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

naam, bedrijfsgegevens, cv, e-mailadres, functie

geboortedatum, gebruikersnaam, digid, geslacht, IBAN, inloggegevens, leeftijd, motivatiebrief

NAW-gegevens

samenstelling huishouden

telefoonnummer

 Wanneer wij de gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat de gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat de gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 mei 2018.